Przekaż 1,5% podatku na pomoc dzieciom
Fundacja Kawałek Nieba Fundacja Kawałek Nieba
KRS 0000382243

Szukasz pomocy?

Szukasz pomocy?

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY:

Napisz do nas na adres:

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM “KAWAŁEK NIEBA

ul. Poznańska 14/8, 84-230 Rumia

lub e-mail: info@kawalek-nieba.pl

lub zadzwoń pod nr Tel. 799036122

Fundacja udziela pomocy dzieciom i dorosłym chorym, niepełnosprawnym lub będącym w innej trudnej sytuacji życiowej, dofinansowuje leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, operacje, sprzęt medyczny i inne koszty. Zakładamy też bezpłatne subkonta. Pomagamy również poprzez kwalifikacje do leczenia w klinikach zagranicznych. Poprzez ponad 13-letnie doświadczenie mamy kontakty i prowadzimy konsultacje z najlepszymi klinikami na całym Świecie. Wspieramy też szpitale, placówki pomocy dzieciom i dorosłym, niepełnosprawnym i ubogim, domy dziecka i różne inicjatywy pomocy (w razie pytań prosimy o kontakt tel. 799036122)

11478202_s

JAK POMAGAMY —> O FUNDACJI –>  CZYTAJ

 

Zgłoszenia dzieci / dorosłych: Należy przesłać dokumenty:

a) apel – własny opis historii dziecka/osoby chorej o tym co się stało i jaka potrzebna jest pomoc

b) orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada) i/lub wypis szpitalny lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i/lub kserokopie innych dokumentów poświadczające o sytuacji – dokumentacja z leczenia, badań itp

c) zdjęcia dziecka/osoby chorej

d) wniosek o założenie subkonta –> pobierz   (UWAGA: Jeśli zgłasza się osoba dorosła to musi osobiście się podpisać na wniosku lub musi być podpis jego opiekuna prawnego i dołączony dokument stanowiący o prawnym opiekunie).

e) list z opisem sytuacji zdrowotnej i rodzinnej oraz informacjami jaka pomoc jest potrzebna – jeśli są dodatkowe informacje o sytuacji nieujęte w w/w apelu

(zdjęcia i treść apelu prosimy o przesłanie mailem na adres: info@kawalek-nieba.pl, a resztę dokumentów zarówno mailem jak i pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” ul. Poznańska 14/8, 84-230 Rumia)

Opcjonalnie dla osób potrzebujących dofinansowania: zaświadczenie o zarobkach lub opinia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji zdrowotnej i materialnej lub kopie PIT lub zaświadczenie o rencie

Fundacja nie pobiera żadnej prowizji ani opłat za prowadzenie subkonta ani za żadne inne działania. 

Oprócz dofinansowania od Fundacji dzięki apelom są dodatkowe środki finansowe na pomoc – można się logować przez stronę Fundacji i sprawdzać ilość zebranych środków.

100% środków na subkoncie i z apeli jest dostępne dla Podopiecznego. 

Na subkoncie Podopiecznego zbierane są także środki z 1,5% podatku.

Pomagamy też poprzez konsultacje i kwalifikacje do leczenia w klinikach zagranicznych.

Fundacja może także zgłosić zbiórkę na portalu SIEPOMAGA. Zgodnie z zasadami tego portalu zbiórki na Siepomaga są zgłaszane dla dziecka/osoby chorej przez Fundację.

 

JAK POMAGAMY —> O FUNDACJI –>  CZYTAJ

OPINIE O FUNDACJI  KAWAŁEK NIEBA –> CZYTAJ

 

Dla naszych Podopiecznych możemy założyć konta do licytacji przedmiotów na „Charytatywni Allegro” czyli: http://charytatywni.allegro.pl/ , z których całkowity dochód jest na pomoc dla danego Podopiecznego. Allegro nie pobiera prowizji ponieważ jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Fundacja posiada zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzanie zbiórek na rzecz dzieci i osób chorych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (info@kawalek-nieba.pl, tel.799036122)

 

Informacje:

Co to jest subkonto?

Regulamin

Zestawienie kosztów

Instrukcja refundacji

Pomoc psychologiczna

Zwracając się do Fundacji Kawałek Nieba telefonicznie, mailowo, listownie lub poprzez bank/pocztę, Facebook wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazywanych danych osobowych w celu rozważenia możliwości pomocy / realizacji celów statutowych (zawartych na stronie Fundacji w zakładce: Informacje/Statut), odpowiedzi na zadane pytanie, przyjęcia przekazywanej informacji. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” z siedzibą w Rumi 84-230 ul. Poznańska 14/8 KRS 0000382243  REGON 221206325  NIP 5882378570, e-mail: info@kawalek-nieba.pl, tel. 799036122. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, f oraz art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku objęcia zakresem działalności Administratora dzieci do ukończenia przez nie 16 r.ż. oraz w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodę na publikowanie ogłoszeń, zgodę na publikowanie wizerunku, wyraża przedstawiciel ustawowy. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom, w tym odbiorcom znajdującym się poza obszarem EOG, wyłącznie w zakresie wskazanym bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą. Administrator korzysta z podmiotów przetwarzających powierzone dane w zakresie obsługi podatkowo-księgowej oraz dostawcy przestrzeni dyskowej. Przetwarzamy podane przez Państwa dane identyfikacyjne np. imię i nazwisko, adres, adres email oraz jeśli też zostały podane to dane osobowe zaliczające się do szczególnych kategorii danych osobowych, obejmujących swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością objęcia osoby, której dane dotyczą, wsparciem działalności prowadzonej przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania porozumienia/umowy jeśli zostanie zawarte. Po rozwiązaniu porozumienia/umowy dane są przechowywane przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z porozumieniem. Dla wniosków, których nie dotyczy porozumienie/umowa dane są przetwarzane przez okres 10 lat od ich przekazania lub ostatniego udzielenia wsparcia lub od czasu powtórnej analizy wniosków. Po tym czasie dane osobowe będą anonimizowane. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przeniesienia oraz prawo do ich sprostowania. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo cofnąć zgodę na ich przetwarzanie i zażądać ich usunięcia, jak również ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Może ona to wykonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@kawalek-nieba.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,
Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.
Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,
Jak klucz do raju.

Phil Bosmans

Podaruj Kawałek Nieba...