Przekaż 1,5% podatku na pomoc dzieciom
Fundacja Kawałek Nieba Fundacja Kawałek Nieba
KRS 0000382243

Startowa

POMOC DLA DZIECI I DOROSŁYCH CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH  –>CZYTAJ

 

 

POMOC W LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI I DOROSŁYCH –> CZYTAJ

 

 

DIAGNOZA NOWOTWORU U DZIECKA I CO DALEJ?… –> CZYTAJ

 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” pomaga w leczeniu – ratuje życie i zdrowie tysięcy dzieci i dorosłych chorych, niepełnosprawnych oraz wspiera dzieci cierpiące z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej.

 

➡ Pomoc dzieciom i dorosłym

12956792_s

Kupujemy leki, finansujemy leczenie i operacje medyczne, rehabilitacje, sprzęt medyczny itdUratowaliśmy życie wielu dzieci i dorosłych poprzez konsultacje z klinikami, odnalezienie drogi leczenia w kraju lub zagranicą i opłacenie leczenia nierefundowanego. Pomagamy szczególnie wielu chorym na raka (PRZECZYTAJ – LINK – LECZENIE ONKOLOGICZNE) oraz z wadami serca, ale też chorym na wszelkie inne choroby,  niepełnosprawnym, wcześniakom, dzieciom i dorosłym z mózgowym porażeniem, wadami wzroku, chorobami rzadkimi, nie chodzącym, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub leżącym, dzieciom z autyzmem, osobom po wypadkach i innym…

Przykłady działań są opisane na stronie Fundacji w zakładce Leczenie – pomocDożywianie, Inicjatywy.

➡ Fundacja otwiera i prowadzi BEZPŁATNE SUBKONTA dla dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych, dzięki którym możliwe jest zbieranie środków z wpłat i 1,5% podatku z wyszczególnieniem na konkretne dziecko/osobę. Fundacja od nikogo nie pobiera opłat czy prowizji.  –> CZYTAJ — LINK

➡ Nasza Fundacja od 13 lat współpracuje z portalem SIEPOMAGA i realizuje zbiórki dla podopiecznych

➡ Dożywiamy także ubogie dzieci w szkołach. Wspieramy dzieci, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie – prowadzimy akcję Pogotowie Dziecięce.

Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką. Koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Fundacji są pokrywane przez założycielkę Fundacji, dlatego każde podarowane wsparcie jest przeznaczane wyłącznie na pomoc potrzebującym.

Nasza pomoc trafiła już do ponad 340.000 dzieci i dorosłych chorych, ubogich lub będących w innej trudnej sytuacji życiowej, a dla dzieci niedożywionych sfinansowaliśmy ponad 42850 posiłków w szkołach.

 

OPINIE O FUNDACJI  KAWAŁEK NIEBA –> CZYTAJ

 

Finansujemy leczenie

m.in. nierefundowane np. chemioterapie nowotworów, operacje, lekarstwa, przeszczepy komórek macierzystych, specjalistyczne leczenie różnymi metodami itd. – dzięki temu ratujemy życie i zdrowie. Pomagamy też w bieżącym leczeniu tysięcy dzieci i dorosłych – w kosztach jakie muszą ponosić na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, badania, rehabilitacje – dzięki temu mogą pokonywać chorobę, a wielu ludzi bez pomocy nie byłoby na to stać. Wiemy jak bardzo liczy się czas, staramy się zdążyć z pomocą w tych trudnych zagrażających życiu chorobach.

Na prośbę rodziców/opiekunów szukamy drogi leczenia dzieci i dorosłych w klinikach zagranicznych, gdy w Polsce nie mają szans na wyleczenie. Poprzez 13-letnie doświadczenie mamy kontakty i prowadzimy konsultacje z najlepszymi klinikami na całym Świecie. m.in. otworzyliśmy drogę dla polskich dzieci do proto6965661_snoterapii, leczymy dzieci z guzami mózgu, siatkówczakiem, neuroblastomą i innymi nowotworami, wadami serca, malformacjami i wiele innych chorób. Udało się uratować życie dzieci np. poprzez zakwalifikowanie ich do klinik i finansowanie leczenia, dzięki czemu pokonują raka i inne choroby.

Ratowane jest też m.in. życie osób cierpiących na nowotwory tkanek miękkich np. trzustki, wątroby, nerek i innych narządów poprzez nierefundowane zabiegi NanoKnife dzięki temu, że podpisaliśmy pierwszą w Polsce 3-stronną umowę i wprowadziła to leczenie do szpitala publicznego – Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Wyposażamy w sprzęt medyczny szpitale i inne placówki, aby dzieci miały jak najlepsze możliwości leczenia. Wielokrotnie zakupiliśmy sprzęt medyczny dla szpitali m. in laser do leczenia nowotworów u dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Oprócz leczenia nowotworów to urządzenie przywraca wzrok wcześniakom, które rodzą się niewidome i leczy inne choroby. Zakupiliśmy też sprzęt medyczny do wielu innych placówek np. Onkologia Dziecięca Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy, Neonatologia Szpitala w Wejherowie, aby życie noworodków było ratowane, i wiele innych. Tworzymy też sale rehabilitacji dzieci, wyposażamy świetlice szpitalne dla maluszków, które miesiącami walczą z chorobą na oddziałach klinik itd. Przeczytaj więcej w zakładce-> Inicjatywy

➡ Fundacja dzieciom – Pomagam także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie – prowadzimy akcję „Pogotowie Dziecięce”.

W Fundacji każdego dnia mamy przed oczami matki, które nie przesypiają całych nocy, bo nie wiedzą czy ich dziecko jeszcze oddycha. Matki, które przeżywają ogromny ból i cierpienie, bo ich maleńkie dzieciątko, które tak niedawno przyszło na świat, jest im zabierane na reanimację, badania, a lekarz wypowiada słowa, które są jak wyrok skazujący dla niej i dziecka nzdj3_a walkę czasem przez całe życie: „rak – neuroblastoma”, „mózgowe porażenie dziecięce”, „wada serca HLHS”,„nowotwór – siatkówczak”, „uszkodzenie czterech płatów mózgu”, „retinopatia wcześniacza – dziecko niewidzące”, „wodogłowie”, itd … To zamienia w drobny pył świat marzeń o patrzeniu jak szybko rozwija się maluszek, o patrzeniu na stawianie pierwszych kroków … Świat zamienia się w nieustanną walkę o jego życie i zdrowie. Domem może się stać najsmutniejszy oddział szpitalny – onkologia dziecięca wśród maluszków z gołymi główkami, które tak szybko odchodzą lub życie może zmienić się w nieustanne trwanie przy łóżeczku dziecka i walkę o każdą kolejną godzinę rehabilitacji i leki, które po wielu latach trudów, bólu i wyrzeczeń sprawią, że matka zobaczy pierwszy kroczek swojego dzieciątka lub usłyszy słowo „mama”… Staramy się razem z taką mamą stawać do walki o ratunek dla jej dziecka.

Mamy też codziennie przed oczami dzieci żyjące w skrajnej biedzie oraz te opuszczone, przeżywające traumę molestowania przez rodzica, dzieci samotne i odrzucone, maltretowane, nie wiedzące jeszcze jak bardzo ta krzywda zaważy na ich całym życiu… Zdjęć tych dzieci nie zobaczycie na naszej stronie ani żadnej innej, bo są to tragedie są tak bolesne i trudne, że się ich nie publikuje… Te historie to ból i łzy… robimy wszystko, aby było ich jak najmniej… Jest to też jedno z największych cierpień, bo dziecko najbardziej ze wszystkiego na świecie potrzebuje miłości, potrzebuje być „czyjeś”… Prowadzimy akcję Pogotowie Dziecięce. Przez kuratorów rodzinnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, opiekunów w ośrodkach wychowawczych i pedagogów szkolnych docieramy do najbardziej potrzebujących dzieci i staramy się zapewnić to, czego im brakuje w zakresie leczenia i dożywiania. Fundacja dla dzieci – walczymy o ich los.

Staramy się być jak najbliżej ludzi cierpiących,

nie tylko pomagać im materialnie na leczenie, ale też wspierać psychicznie i duchowo, bo wiemy jak istotna jest ta pomoc bliska sercu. Dla nas tak ważne jest to, aby nikt nie pozostał sam ze swoim cierpieniem, samotnością, biedą. Staramy się, aby wiedzieli, że mają oparcie, że nie zostali bez pomocy, bez ciepłej dłoni drugiej osoby, skazani na tak trudny los…

Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,
Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.
Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,
Jak klucz do raju.

Phil Bosmans

Podaruj Kawałek Nieba...