Przekaż 1,5% podatku na pomoc dzieciom
Fundacja Kawałek Nieba Fundacja Kawałek Nieba
KRS 0000382243

SERCE MIŁOSZKA

SERCE MIŁOSZKA

 

Miłosz urodził się jako drugie dziecko. Po urodzeniu stan dziecka został określony na 10 pkt. w skali APGAR. Badania prenatalne nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca, po urodzeniu również nie zaobserwowano odchyleń od normy.

Trzeciego dnia pobytu w szpitalu lekarz ponownie osłuchał dziecko i stwierdził szmer w sercu. Została przeprowadzona konsultacja kardiologiczna i podczas wykonania echa serca stwierdzono stenozę zastawki aorty. Wada pogłębiała się z czasem. Z tego powodu syn został wpisany do rejestru osób urodzonych z wadą serca.

W niespełna trzecim miesiącu życia Miłosz przeszedł operację nacięcia i plastyki zastawki aorty w krążeniu pozaustrojowym w nieznacznej hipotermii. Od tego czasu regularnie przeprowadzane są konsultacje w poradni kardiologicznej, a także na oddziale kardiologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Dodatkowo syn podlega terapii farmakologicznej.

Ze względu na obniżoną odporność i częste wizyty w szpitalu przy infekcjach syn dostał zakaz uczęszczania do żłobka i przedszkola, co wymusiło na żonie rezygnację z pracy. Uzyskaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności Miłosza.

W maju i czerwcu 2021r. Miłosz przebywał na oddziale kardiologii, gdzie stwierdzono konieczność konsultacji kardiochirurgicznej, a w konsekwencji przeszedł ponowną operację w październiku. Zabieg ten polegał na usunięciu zastawki aorty i zastąpienia jej zastawką płucną, w której miejsce wszczepiono holograf zastawki (operacja Rossa).

Od września udało się zapisać Miłosza do prywatnego przedszkola, jednak nadal wymaga on szeregu zajęć rehabilitacyjnych. Poza zajęciami w przedszkolu Miłosz uczęszcza na rehabilitację w ośrodkach państwowych oraz prywatnych. Wymogiem przyjęcia do przedszkola zarówno ze strony ośrodka jak i ze strony lekarzy była ciągła dostępność jednego z rodziców, a także osobiste podawanie przez niego leków. Ilość zajęć rehabilitacyjnych oraz wymóg ciągłej dostępności rodzica nadal wyklucza możliwość podjęcia przez żonę pracy zarobkowej. Ponadto Zespół Orzekania o Niepełnosprawności orzekł w lutym 2022 r. że syn nie wymaga ciągłej opieki rodziców (przeciwnie do opinii lekarzy kardiochirurgów) i pozbawił żonę świadczenia z tego tytułu.

 

Pomóc Miłoszowi można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba

Santander Bank

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: 3150 pomoc dla Miłosza Poloczek

 

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Milosz:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawalek Nieba

PL31109028350000000121731374

swift code: WBKPPLPP

Santander Bank

Title: 3150 Help for Milosz Poloczek

 

Aby przekazać 1,5% podatku dla Miłosza:

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243

oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%’ wpisać: 3150 pomoc dla Miłosza Poloczek

 

Miłoszowi można też pomóc poprzez wpłatę systemem DOTPAY:

PLN

DotPay

Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,
Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.
Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,
Jak klucz do raju.

Phil Bosmans

Podaruj Kawałek Nieba...