Przekaż 1,5% podatku na pomoc dzieciom
Fundacja Kawałek Nieba Fundacja Kawałek Nieba
KRS 0000382243

INFORMACJA

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z tym  prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych:

 

Zwracając się do Fundacji Kawałek Nieba telefonicznie, mailowo, listownie lub poprzez bank/pocztę, Facebook wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazywanych danych osobowych w celu rozważenia możliwości pomocy / realizacji celów statutowych (zawartych na stronie Fundacji w zakładce: Informacje/Statut), odpowiedzi na zadane pytanie, przyjęcia przekazywanej informacji. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” z siedzibą w Rumi 84-230 ul. Poznańska 14/8 KRS 0000382243  REGON 221206325  NIP 5882378570, e-mail: info@kawalek-nieba.pl, tel. 799036122. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, f oraz art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku objęcia zakresem działalności Administratora dzieci do ukończenia przez nie 16 r.ż. oraz w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodę na publikowanie ogłoszeń, zgodę na publikowanie wizerunku, wyraża przedstawiciel ustawowy. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom, w tym odbiorcom znajdującym się poza obszarem EOG, wyłącznie w zakresie wskazanym bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą. Administrator korzysta z podmiotów przetwarzających powierzone dane w zakresie obsługi podatkowo-księgowej oraz dostawcy przestrzeni dyskowej. Przetwarzamy podane przez Państwa dane identyfikacyjne np. imię i nazwisko, adres, adres email oraz jeśli też zostały podane to dane osobowe zaliczające się do szczególnych kategorii danych osobowych, obejmujących swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością objęcia osoby, której dane dotyczą, wsparciem działalności prowadzonej przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania porozumienia/umowy jeśli zostanie zawarte. Po rozwiązaniu porozumienia/umowy dane są przechowywane przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z porozumieniem. Dla wniosków, których nie dotyczy porozumienie/umowa dane są przetwarzane przez okres 10 lat od ich przekazania lub ostatniego udzielenia wsparcia lub od czasu powtórnej analizy wniosków. Po tym czasie dane osobowe będą anonimizowane. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo cofnąć zgodę na ich przetwarzanie i zażądać ich usunięcia, jak również ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Może ona to wykonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@kawalek-nieba.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Małgorzata Klawiter-Piwowarska iod@kawalek-nieba.pl. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,
Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.
Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,
Jak klucz do raju.

Phil Bosmans

Podaruj Kawałek Nieba...