Przekaż 1,5% podatku na pomoc dzieciom
Fundacja Kawałek Nieba Fundacja Kawałek Nieba
KRS 0000382243

POMOC DLA GABRIELA

POMOC DLA GABRIELA

 

Gabriel urodził się 14 listopada 2012 roku. Pierwsze lata jego życia upłynęły w zdrowiu. Przed rozpoczęciem przygody z przedszkolem w 2015 roku, po moich obserwacjach jego opóźnionego rozwoju, braku mowy w wieku 3 lat i „dziwnego zachowania” postanowiłam, skonsultować się z psychologiem dziecięcym. Diagnoza postawiona przez psychologa to autyzm (w tym zespół Aspergera) oraz niepełnosprawność sprzężona. Podjęłam decyzję o rezygnacji z nauki syna w przedszkolu publicznym i cały rok przeznaczyliśmy na terapię z psychologiem i logopedą. Był to dla mnie i najbliższej rodziny trudny czas, gdyż musieliśmy oswoić się i zaakceptować sytuację, w której się znaleźliśmy po diagnozie syna.

Przy wyborze nowego przedszkola kierowałam się możliwością umieszczenia syna w placówce posiadającej grupę integracyjną, w której Gabriel miał specjalistyczną opiekę oraz szereg dodatkowych terapii (tj. dogoterapia, zajęcia rewalidacyjne, terapia SI oraz zajęcia z logopedą), dzięki którym rozwój syna nabrał rozpędu, przede wszystkim zaczął mówić oraz poprawiła się jego koncentracja na wykonywanych zadaniach.

W 2016 roku, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tychach, wydana została opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i potrzebie kształcenia specjalnego. Od 2017 roku syn ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Gabriel uczy się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach w klasie trzeciej. Ze względu na brak emocjonalnej gotowości do podjęcia nauki w klasie czwartej, po konsultacjach z gronem pedagogicznym, postanowiliśmy aby syn w nowym roku szkolnym powtórzył trzecią klasę. Syn w dalszym ciągu potrzebuje dużo uwagi, nie potrafi radzić sobie z emocjami, przez co jest i czuje się niezrozumiały przez otoczenie, a przede wszystkim przez rówieśników.

Gabriel w dalszym ciągu potrzebuje terapii w poradni psychologicznej, niestety sam pobyt w szkole z oddziałami integracyjnymi jest niewystarczający. W czasie gdy w Polsce trwał stan epidemii COVID-19, a szkoły prowadziły zajęcia zdalne, rozwój syna wyhamował. Syna wychowuję sama. Chciałabym zapewnić Gabrielowi dostęp do dodatkowych zajęć rozwojowych oraz wizyt w poradni psychologicznej, na które mnie nie stać. W moim miejscu zamieszkania nie ma poradni finansowanych w ramach NFZ. Wizyty u prywatnego psychiatry dziecięcego wiążą się z dużymi kosztami.

 

Pomóc Gabrielowi można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba

Santander Bank

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: 3312 pomoc dla Gabriela Kowalskiego

 

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Gabriel:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawalek Nieba

PL31109028350000000121731374

swift code: WBKPPLPP

Santander Bank

Title: 3312 Help for Gabriel Kowalski

 

Aby przekazać 1% podatku dla Gabriela:

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243

oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać: 3312 pomoc dla Gabriela Kowalskiego

 

Gabrielowi można też pomóc poprzez wpłatę systemem DOTPAY:

PLN

DotPay

 

Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,
Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.
Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,
Jak klucz do raju.

Phil Bosmans

Podaruj Kawałek Nieba...