LOGO3

504086_szdj5OPP 1procent!!!

Placeholder  ImageEnglish version

Przekaż 1% podatku na pomoc dzieciom KRS 0000382243

 
    pobrane

POLUB NAS NA FACEBOOKU:
 

serduszkoSZUKASZ POMOCY DLA DZIECKA?
Jeśli Twoje dziecko jest chore lub niepełnosprawne - zgłoś się do nas - czytaj --> POTRZEBUJĘ POMOCY

Placeholder  Image AUDYCJA W RADIU GDAŃSK O NASZEJ FUNDACJI -> POSŁUCHAJ:

 
Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,

W każdym życzliwym słowie,

I przyjaznym geście,

W każdym pomocnym czynie.

Kawałek raju jest w każdym sercu,

Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.

W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.

Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,

Jak klucz do raju.       

                                  — Phil Bosmans

1 % podatkuBEZPŁATNY PROGRAM PITy 2014/2015
Pobierz program PIT-OPP 2013 Uruchom PIT On-Line

Przekaż 1% podatku na pomoc dzieciom chorym i ubogim

Zapamiętaj nasz numer KRS 00003822436965661_s

Dlaczego warto nam przekazać 1% podatku:

- pomagamy w leczeniu, ratujemy życie i zdrowie dzieci chorych i niepełnosprawnych: przykłady w zakładce „Leczenie dzieci” --> czytaj  

- pomogliśmy ponad 1300 dzieciom i osobom chorym i w najtrudniejszej sytuacji, niektóre z nich są przedstawione w zakładce „Apele dzieci” -->czytaj

- dożywiamy dzieci najuboższe: opis w zakładce „Dożywianie -->czytaj 

- pomagamy dzieciom, które straciły rodzica, tym których rodzice są ciężko chorzy, a także dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie

- Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontarystyczną członków Zarządu oraz wolontariuszy. Wszelkie koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Fundacji są pokrywane przez Założycielkę Fundacji, dlatego każde podarowane wsparcie jest przeznaczane wyłącznie na pomoc dzieciom.

Jak przekazać 1% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000382243 oraz kwotę 1% podatku
PIT-2014 Kawałek Nieba
W ten sposób 1% zostanie rozdzielony wśród najbardziej potrzebujących dzieci. Można też wpisać cel szczegółowy czyli numer subkonta i imię konkretnego podopiecznego Fundacji.

Można skorzystać z bezpłatnego programu do wypełniania PIT-ów - PIT OPP 2014/2015 (przez Internet lub tradycyjnie). Można go pobrać tu:

--> POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM PITy 2014-2015 <--

Program zadając serię pytań wybierze odpowiednią deklarację PIT oraz załączniki i prawidłowo je wypełni – dzięki temu umożliwia samodzielne rozliczenie podatku za rok 2014.

Obsługuje wszystkie wymagane druki PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, PIT-B, D, O, 2K, M, ZG, Z, NIP-1, 3, B, C,

Posiada możliwość wysyłki e-Deklaracji, a także kontekstowe podpowiedzi i moduł „Przepisy” zawierający szczegółowe instrukcje i ustawę o podatku dochodowym.

Wysyłka Pitów przez internet jest możliwa bez podpisu elektronicznego. Wystarczy podać kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania PIT.

formularze-pitGOTOWE FORMULARZE PIT - POBIERZ PDF:

- PIT-37

- PIT 36

- PIT 36L

- PIT 38

- PIT 39

1% podatku mogą przekazać:

- ryczałtowcy – PIT 28,

- przedsiębiorcy – PIT 36,

- przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,

- pracownicy – PIT 37,

- gracze giełdowi – PIT 38,

- osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.

Zamiast oddać 1% podatku do Urzędu Skarbowego możesz pomóc najbardziej potrzebującym

Razem możemy pomóc dzieciom

–> podarować chorym i najuboższym kawałek nieba…

Jeśli w zeznaniu podatkowym zaznaczą Państwo pole „Wyrażam zgodę” będziemy mieli okazję przesłać podziękowanie i informacje o udzielonej dzięki Państwu pomocy.

19386282_s

Podaruj Kawałek Nieba...